Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

Aldatılan kadınlar 21-bölüm-

  • İlan Tarihi: 30 Mart 2013 4:39:00

Açıklama

 Aldatılan kadınlar 21-bölüm- 

Istanbul’da yalniz birakmak istemiyordum. Onun be-nim iistiime titredigi kadar ben de onun iistiine titrer-dim. “Sen tatil yapamayacaksan ben de gitmem” dedim once. “Nasil olsa her hafta sonu yaninizda olacagim. Eger tatile gitmezsen kendimi kotii hissederim” deyin-ce ben de kabul ettim bu teklifini.

Kom$ularin sozii etkiledi

Tatil zaniani geldi ve ben oglumla Bodruma gittim. Cengiz, soyledigi gibi her hafta sonu geliyordu. Her geldiginde de beni ne kadar <^ok ozledigini anlatiyor-du. Ben her seferinde, “Seninle birlikte istanbul’a done-cegim” diyordum ama bana “Canim, hit; gerek yok. Sizi bu tatilden mahrum etmek istemiyorum” diyor ve beni kalmaya ikna ediyordu. Neredeyse biitun yaz boyle get;-ti. Bu arada yazhkta da surekli benim ve e^im hakkinda konu$uyordu insanlar. Kimisi bana, “Sen <;ok giizel bir kadinsin. Kocanin seni burada yalniz birakmamasi ge-rekir. Birakiyorsa mutlaka bir §ey vardir, belki de sana ihanet ediyordur” diyorlardi. Bense onlara “Herkes her §eyi yapabilir ama benim kocam asla. C^iinkii biz bir-birimizi <;ok seviyoruz. Ben Cengiz’e kendimden daha fazla giiveniyorum” diye cevap verirdim. Bu konu^ma-lar bende ister istemez §iiphe yaratti. Sonunda ben de o hafta sonu Cengiz Bodrum’a gelmeden istanbul’a git-meye karar verdim. Cengiz Cumartesi sabahlari gelir-di. Ben Cuma ak§ami gidecek ve Cengiz’e siirpriz ya-pacaktim.

Gorduklerim §oke etti

Cengiz i$i dolayisiyla her Cuma sabaha kadar ^ali-§irdi. Ben de yemez i^mez, sabaha kadar onun eve don-mesini belderdim. Mutlaka kapiyi a<^ar kar$ilardim onu. Amacim Cuma ak$ami eve girmek ve sabaha kar$i dondiigii zaman yine onu kar§ilamakti. U<;aga bindim ve istanbula gittim. Qocugumuzu anneme biraktim. Boylece yalniz olacak ve ozlemimizi giderebilecektik. Eve ula§tim, kapiyi a<;tim ve i<;eri girdim. Gorduklerim beni 90k $a§irtti. Ev darmadaginik bir haldeydi. Oysa ben de Cengiz de titiz insanlardik. Bizim evimizde her $ey yerli yerinde dururdu. Asia daginik olmazdik. Ama o ak$am gorduklerim evde sanki bir parti verilmi$ ha-vasini yansitiyordu. Sessizce evi incelemeye ba$ladim. Yerde bir takim ortiiler vardi. Banyoda bornozlar kena-ra atilmi$ti. Daha da onemlisi banyodaki <jop kutusu-nun i<;inde prezervatifler, lavaboda ise kadin safari bu-lunuyordu. Biiyiik bir §ok ya$iyordum. Yatak odasina girdigimde Cengiz’i uyurken buldum. Normalde i$te olmasi gerekiyordu. Hemen uyandirdim Cengiz’i, sura-tim allak bullakti. “Nedir bu evin hali? Banyodaki pre-zervatifin, kadin sa^larinin anlami ne?” diye sordum. Bana, “Benimle hi<;bir ilgisi yok bunlann. Agabeyin bu evde arkada$lariyla kalmak istedi. Ben de izin verdim. Onlar dagitti” dedi.

Ba$ka diinyada ya§ami$im

Kalbim yerinden firlayacak gibiydi, olmek iizere ol-dugumu dii$uniiyordum. Cengiz’e duydugum tiirn gu-

ven, turn sevgi bir anda u<;up gitmi$ti. Telefonu aldim ve aglayarak agabeyimi aradim. Aslinda zaten Cengiz’in soylediklerine inanmami$tim ama bunu bir de aga-beyimden duymak istedim. Elbette agabeyimin hi<^-bir §eyden haberi yoktu. “Sa<;malama” dedi bana, “Ben o eve senin yoklugunda bir kez bile gitmedim. Ostelik boyle bir $ey yapacak olsam kendi evim var. Niye sizin evinizi kullanayim?” dedi. Cengiz yalanini devam etti-riyordu, telefonu elimden aldi ve agabeyime bagirma-ya ba§ladi. “Onceki ak$am sen degil misin buraya mi-safirlerini getiren?” diye hesap soruyordu bir de. Bu ka-dar sogukkanh olmasina da $a§iriyordum aslinda. 10 yillik evliligimiz boyunca ilk kavgamizi o ak$am ettik. Hayatin ne kadar genjek oldugunu o zaman anladim. Ben ba$ka bir diinyada ya$ami§im bunca yil, pespem-be bir diinyada.

Bir kadinla arabadaydi

Ben biitun geceyi uykusuz ge^irdim. Cengiz ise hi<;-bir §ey olmami? gibi yatti uyudu. Kalkinca da i$e gide-cegini soyledi. Bunca yildir bir tek Cumartesi bile i$e gitmemi§ti. Oysa biz daha bir gece onceki konunun iizerinde dogru duriist konu$mami$, sorunumuzu hal-ledememi$tik bile. Cengize inanmi? gibi goriindiim ve o kapidan gkinca takip etmeye ba$ladim. Cengiz ara-basina bindi, ben de bir taksiye atlayip pe$ine dii$tum. Bir otoparka girdi. Otoparktan ^lktiginda yaninda bir kadin vardi. Saatlerce dola$tilar, arabada el kol hareket-

Etiket yok

1112 gösterim, 2 gün

  

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.