Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

Aldatılan kadınlar 26-bölüm-

  • İlan Tarihi: 31 Mart 2013 11:45:41

Açıklama

Aldatılan kadınlar 26-bölüm- 

di. Okuluma bile baskinlar yapip beni ariyordu. Artik ciddi anlamda $ok korkuyordum. Bu arada hamile bi-raktigi o kadinla evlenmek zorunda kaldi. Bebek yii-ziinden evlendiler ve evliligi kisa siirdii. Bo$anabilmek i<;in o kadina hemen hemen biitiin mal varligini verdi. Bo$anir bo$anmaz da bizim oturdugumuz evin yakin-larinda bir ev tutup yerle$ti. Amaci, o kadinla beraber ya$amadigini bana gostermekti.

Sonunda pe$imi birakti

Benim Hakan’la ilgili hi<;bir $ey umurumda de-gildi. Bir an once o tehditlerden ve korkudan kurtul-mak istiyordum hepsi o kadar. Bu arada babam siirek-li Hakan’la konu$arak benim onu istemedigimi ve artik vazge<;mesi gerektigini soyleyip duruyordu. Hakan bu kez annemi hedef aldi. Telefon edip ” Kizini ka^i-racagim. Hayatin boyunca kizinin yuztinii goremeye-ceksin” diyordu. Bu sozler bir anneyi can evinden vu-racak sozlerdi. $imdi benim kadar annem de korkuyor-du artik. Babam Hakan’i benden vazge<;irebilmek i^in o kadar ugra$ti ki, sonunda ba$arili oldu. Hakan, benim onu asla istemedigimi sonunda anladi ve vazge<;ti teh-ditlerinden. Once, bizim evin oradaki evinden ta$indi. Ardindan da ba$ka bir kadinla evlendi. Duydugum ka-dariyla mutluymu$. Beni hi<; aramiyor. Hakandan kur-tuldum sonunda ama ne yazik ki aldatilmaktan kurtu-lamadim…

ilgisini eksik etmiyordu

Hakan’dan kurtulma siirecinde bir futbolcu ile ta-ni$tim. Pek fazla iinlii bir futbolcu olmadigi i<^in maga-zin basininda adi ge^mezdi. Onunla aramizda bir ya-kinlik ba$ladi. Hakkinda pek de fazla bilgiye sahip de-gildim onceleri. Ara$tirmalarim sonucu bir kez evle-nip bo$andigmi ogrendim. Bana hayati hakkinda hi<;-bir §eyi anlatmami$ti. Ben de “Neden bana evlenip bo-$andigini soylemedin?” diye sordugumda bana “Nasil olsa biliyorsundur diye du$iindum” cevabini verdi. Bu cevap beni pek tatmin etmese de inanmak istedim ona. Zaten o aralar tutunacak bir dala ihtiyacim var-di. Hakan’in bende yarattigi depresyonu atlatmam ge-rekiyordu. O futbolcu da ila<; gibi gelmi$ti a<;ik«;asi. Yani cevabina inanmak istedim. Benden ilgisini eksik etmiyordu. Surekli hediyeler falan gonderiyordu. Takimiyla birlikte surekli kampta olduklari i<;in telefonla da <jok rahat g6rii§ebiliyorduk.

Futbolcu sevgilim evliymi§

Derken futbol sezonu ba$ladi ve bizim onunla go-rii$melerimiz azaldi. Bana hep, “Ma^lar ba$ladi artik eskisi gibi rahat degilim” diyordu. Bir iki kez ak$amlari aradim ama telefonu hep kapaliydi. i<;ime bir kurt dii$-mii$tii ve bunu mutlaka ortaya gkarmaliydim. Onun, takim arkada$larindan biriyle irtibat kurdum. Hatta bi-raz da yakinlik gosterdim. Amacim ger<;egi ortaya $1-karmaktan ba$ka bir $ey degildi. Arkada§i bir gun bana,

“Sen <;ok guzel bir kizsin. Neden kendine yazik ediyor-sun? Neden evli bir adamla birlikte olmaya devam edi-yorsun?” dedi. Bir kez daha aldatilmi$tim. Arkada$i ko-nu$tuk<;a ge<;mi$te ya$adigim $eyler birer birer aklima geliyordu. C^iinku ge<;mi$imdeki olaylara ^ok benziyor-du. Onun da karisi hamileydi ve dogurmak iizereydi. Ben hayatim boyunca hep “Asia evli biriyle birlikte ol-mam” derdim. Meger biiyiik konu$mu$um. Benim de ba$ima gelmi$ti i$te.

Erkeklerin hepsi ayni

Sonra yiizle$tik. Ger<;egi hi<j saklamadi. Ostelik bana, “Sen tek degilsin ki, benim bir siirii sevgilim var” dedi. Benim midem bulaniyordu. Bu adam o kadar ig ren<;ti ki, bana aldigi hediyelerin aynisindan diger sev-gililerine de aliyor ve gonderiyordu. Hatta benim ona aldigim hediyeleri de sevgililerine armagan ediyordu. Takim arkada$i sayesinde diger sevgilileriyle de tam$-tim. Birlikte ya$adiklarimizi payla§tik ve onu hayati-mizdan silmeye karar verdik. Nitekim sildik de. Ben artik hi<;bir erkege inanmiyorum. Turn erkeklerin ayni oldugunu dii^unup hepsinden intikam almak istiyo-rum. Benim gibi <;ok sayida arkada$im da oyle du$iinii-yor. Evet, erkeklerin giivenilmez oldugunda iddialiyim. §imdi bu konuda bazi erkekler <jikip “Hepimiz oyle de-giliz” diyecek ama ben sadece benim ya$adjJ^fttfidan yola <jikmiyorum. Mesela bir tanidigim var. Kocasi onu oyle aci bir $ekilde aldatti ki… Adi Ayla bu kadinin. 18

“Sen <;ok guzel bir kizsin. Neden kendine yazik ediyor-sun? Neden evli bir adamla birlikte olmaya devam edi-yorsun?” dedi. Bir kez daha aldatilmi$tim. Arkada$i ko-nu$tuk<;a ge<;mi$te ya$adigim $eyler birer birer aklima geliyordu. C^iinku ge<;mi$imdeki olaylara ^ok benziyor-du. Onun da karisi hamileydi ve dogurmak iizereydi. Ben hayatim boyunca hep “Asia evli biriyle birlikte ol-mam” derdim. Meger biiyiik konu$mu$um. Benim de ba$ima gelmi$ti i$te.

Erkeklerin hepsi ayni

Sonra yiizle$tik. Ger<;egi hi<j saklamadi. Ostelik bana, “Sen tek degilsin ki, benim bir siirii sevgilim var” dedi. Benim midem bulaniyordu. Bu adam o kadar ig ren<;ti ki, bana aldigi hediyelerin aynisindan diger sev-gililerine de aliyor ve gonderiyordu. Hatta benim ona aldigim hediyeleri de sevgililerine armagan ediyordu. Takim arkada$i sayesinde diger sevgilileriyle de tam$-tim. Birlikte ya$adiklarimizi payla§tik ve onu hayati-mizdan silmeye karar verdik. Nitekim sildik de. Ben artik hi<;bir erkege inanmiyorum. Turn erkeklerin ayni oldugunu dii^unup hepsinden intikam almak istiyo-rum. Benim gibi <;ok sayida arkada$im da oyle du$iinii-yor. Evet, erkeklerin giivenilmez oldugunda iddialiyim. §imdi bu konuda bazi erkekler <jikip “Hepimiz oyle de-giliz” diyecek ama ben sadece benim ya$adjJ^fttfidan yola <jikmiyorum. Mesela bir tanidigim var. Kocasi onu oyle aci bir $ekilde aldatti ki… Adi Ayla bu kadinin. 18

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.