Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

aldatılan kadınlar-9-bölüm

  • İlan Tarihi: 27 Mart 2013 2:38:16

Açıklama

aldatılan kadınlar-9-bölüm
karşı 5’te yapılmıştı. Telefon sessizde olduğu için duy-
mamıştık. Mesajı açtım ve yine dondum kaldım. Mesaj
bir kadındandı ve eşime çok ağır ithamlarda bulunu-
yordu. Mesajdan anladığım kadarıyla, ayrılmışlar ama
kadın eşimi bırakmak istemiyordu. Mesajın geldiği nu-
mara ise eşimin aylar önce “Benim haberim yok” dedi-
ği mesajın geldiği numarayla aynıydı.
Aylardır beni aldatıyordu
Artık olaylar netleşmişti. Eşim beni aylardır bu ka-
dınla aldatıyordu. Bu olayı hemen şimdi konuşma-
lı ve gerçekleri bir de eşimin ağzından öğrenmeliydim.
Eşimi çağırdım ve telefonu uzattım kendisine. “Lütfen
bu mesajı okur musun?” dedim. Mesajı okuyan eşimin
yüzü bembeyaz olmuştu. Dondu kaldı ve ne söyleyece-
ğini bilemedi. “Ne olur misafirlerin önünde tartışmaya-
lım, onlar gidince konuşalım” dedi. Misafirler gittikten
sonra eşime “Evet anlat, seni dinliyorum şimdi” dedim.
Tabii ki önce inkar yoluna gitti ve anlatmadı. Eşim an-
latmayınca ben de “Sen bilirsin, ben nasılsa öğrenirim”
dedim ve çıktım evden. Hemen o kadını aradım. “Siz
kimsiniz, eşime mesaj atmışsınız” dedim. Kadın hiç te-
reddüt etmeden “Evet Aylin Hanım mesajı ben gön-
derdim” dedi. Kadın benim adımı bile biliyordu, “özür
dilerim sizin okumanızı hiç istemezdim ama gece çok
sarhoştum ve o mesajı yazdım. Ben eşinizle 10 ay bir-
likte oldum. Ama şu an ayrıldık” dedi ve bana tüm de-
tayları anlattı.Pavyonda çalışıyormuş
Ben büyük bir şok yaşıyordum, nasıl olur da 10 ay
eşim bir kadınla oluyor ve ben bunu anlamıyordum?
Kadın pavyonda çalışıyormuş, eşim için işini bırakmış.
Eşim ona bakmaya başlamış, her türlü ihtiyacını, evinin
kirasını ve her şeyini eşim karşılıyormuş. Sürekli ola-
rak, gündüz kadının evinde buluşup birlikte oluyorlar-
mış. İlişkileri 1 ay önce bitmiş. Eşimi çok seviyormuş ve
ayrılmak istemiyormuş. Kadın bunları ne kadar da so-
ğukkanlılıkla anlatıyordu bana. Bu bir kabus olmalıydı,
sevdiğim adam iki çocuğumun babası nasıl bunları ya-
pabilirdi? Nasıl kendine 10 ay boyunca dost tutar, evi-
nin ve çocuklarının nafakasını başka bir kadına yedire-
bilirdi? Bu nasıl bir vicdandı? Tekrar eşimle konuştu-
ğumda artık her şeyi biliyordum. O da inkar edemedi
ve bana her şeyi anlattı. Anlatırken de sürekli bana yal-
varıyor, “Ne olur bana son bir şans ver, seni ve çocukla-
rımı çok seviyorum” diyordu.
Çocuklarım için katlandım
Artık çok sakindim eşime kızmıyordum bile. O
gece ona hiçbir şey demeden gittim ve yattım. Çok
düşündüm “Ne yapmalıyım?” diye. İki küçük çocuk,
biri daha 4 aylıktı. İki çocukla tek başıma ne yapabi-
lecektim? Eşime karşı sevgim bir anda nefrete dönüş-
müştü. Onun yüzünden aynı gün sütüm de kesilmişti.
Günlerce düşündüm, ağlama krizleri geçirdim, bunları
hak edecek ne yapmıştım? Ben ikinci bebeğimizi dün-
yaya getirmeye uğraşırken o ne haltlar yemişti? Bunun
affedilebilir bir tarafı yoktu. İki çocuk ikisi de çok kü-çük ve baba şefkatine muhtaç. İkisini birden tek başı-
ma büyütemezdim. Ama onlardan da ayrılamazdım.
Çocuklardan birini ben alsam, diğerini eşime bırak-
sam bu da büyük haksızlık olurdu. İki kardeşi birbirin-
den ayıramazdım. İşte bu nedenlerle eşime “Sana son
bir şans daha veriyorum. Ama bunu kendim için de-
ğil, çocuklar için yapıyorum. Çünkü ben seni artık iste-
miyorum. Mahkemeye gideceğiz ve resmen boşanaca-
ğız. Bunu çocuklarımız bilmeyecek. Aynı evde yaşama-
ya devam edeceğiz” dedim.
Boşandık ama aynı evdeyiz
Eşim önce boşanmayı kabul etmedi. Ancak daha
sonra başka çaresi olmadığını anladı ve zor da olsa bo-
şandık. Şu anda aynı evde yaşıyoruz ama iki yabancı gi-
biyiz. Aramızda hiçbir diyalog yok. Çocukların biraz
büyümesini bekliyorum. Büyüdüklerinde bırakıp gide-
ceğim bu adamı. Yaşadıklarım beni o kadar sarstı ki, ar-
tık hiç kimseye güvenmiyorum. Hele bir erkeğe asla…
Ve şu an eşimin hayatında gene bir pavyon kadını var.
Görüştüklerini biliyorum. Bize fazla yansıtmamaya ça-
lışıyor ama ben eminim. Artık üzülemiyorum bile, çün-
kü tüm duygularım öldü. Oysa bir zamanlar onu ne ka-
dar çok sevmiştim… Ondan nefret bile etmiyorum sa-
dece iğreniyorum. Kendimi kızlarıma adadım. Gelecek
ne gösterir bilemiyorum. Artık bir erkeğe güvenebilir
ve sevebilir miyim, bunu da bilmiyorum. Çünkü inan-
dığım ve değer verdiğim her şey kocaman bir yalanmış.
Eşim benim gibi seven bir kadını kaybettiği için emi-
nim şu an çok pişman ama her şey için artık çok geç.Aldatmadan Duramazdı
Adam bir arkadaş grubunda tanıştığı kadını kendine
aşık etti. Evli olduğunu sakladı. Daha sonra boşandı ve
evlendiler. Ancak aldatmak kanına işlemişti. Defalarca
yakalandı ve hepsinde inkar etti. Kadınsa zayıflığı yü-
zünden her seferinde kocasını affetti.
nu çok sevmiştim. Bir arkadaş grubunda tanış-
_ mıştık. Biraz sorumsuz, biraz uyuşuk, biraz da
serseriydi ama etkilenmiştim. Gözüm hiçbir şeyi gör-
müyordu. Bana boşanmış olduğunu söylemişti. Bir de
çocuğu vardı. Eşi hakkında attı, tuttu. Kadının suç-
lu olduğuna o kadar inandım ki, “Hangi kadın sonu-
na kadar mücadele etmeden boşanır?” sorusunu ken-
dime sormaya cesaret edemedim. Ailesiyle de on yıl-
dır görüşmüyordu. Eşini istemedikleri için ilişkileri-
nin koptuğunu söyledi. Bana karşı çok iyiydi. Çok gü-
zel sürprizler yapıyor, şiirler yazıyor, büyülüyor ve ba-
şımı döndürüyordu. Kimseden böyle ilgi görmediğim
için gerçekten sevdiğini sanmıştım. Evlenme teklifini
şiirle yaptı. Bensiz nefes alamadığını yazıyordu mısra-
larında. Düşündüm, çocuklu bir adamla evlilik yapmak
elbette zordu ama aradığım birçok özellik vardı onda.
Tanışmamızdan iki ay sonra memlekete gittim. Sürekli
telefonda görüşüyorduk ama yetmiyordu. Hafta sonla–bölüm

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.