Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

Kalbimdeki sızı -7-

  • İlan Tarihi: 17 Mayıs 2013 6:24:08

Açıklama

 

Kalbimdeki sızı -7-

Lauren dikkatini hemen konuya yöneltti. “Biliyorum.
Müzik eğitimi aldım çünkü bu hoşuma gidiyordu, yine
de benim için müzikle ilgili bir gelecek olmadığını da fark
etmiş bulunmaktayım.” Babasının sağlık durumu ve aile-
sinin içinde bulunduğu maddi sıkıntılar da dalııl olmak
üzere piyanistlik kariyerini bırakmasının nedenlerini cid-
diyetle açıkladı.
Philip onu dikkatle dinledikten sonra tekrar elinde tut-
tuğu özgeçmişe baktı. “Üniversitedeyken işletme dersleri
almışsın.”
Beklentili bir şekilde sustuğunda, Lauren gerçekten de
kendisini bir iş için düşünüyor olabileceğine inanmaya
başlamıştı. “Aslında işletme yönetimi üzerine diploma al-
maya hak kazanmak için sadece birkaç ders gerideyim.”
“Ayrıca üniversiteye devam ederken, okuldan sonra ve
yazları sekreterlik yapmışsın,” diye düşünceli bir şekilde
devam etti Whitworth sözlerine. “Baban telefonda bunlar-
dan bahsetmemişti. Stenografın ve daktilo becerin özgeç-
mişinin iddia ettiği kadar kusursuz mu?”
“Evet,” dedi Lauren ama sekreterlik geçmişinden bah-
sedilmesi heyecanını bastırmasına sebep olmuştu.
Philip koltuğuna yaslanıp bir süre düşündükten sonra
bir karar vermişe benziyordu. “Sana zorlıı ve sorumluluk
gerektiren bir sekreterlik pozisyonu önerebilirim, Lauren.
İşletme diplomanı almadıkça sana bundan fazlasını teklif
edemem.”
“Ama ben sekreter olmak istemiyorum.” Lauren içini
çekti.
Lauren’ın ne kadar bıkkın göründüğünü fark eden
Wlıitworth’un dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi.
“Senin için asıl meselenin para kazanmak olduğunu sanı-
14yordum… Vc şu an nitelikli, birinci sınıf yönctici sekreteri
pozisyonunda ciddi bir açık var. Bu yüzden revaçtalar vc
çok iyi kazanıyorlar. Örneğin, benim sekreterim neredey-
se orta kademe yöneticilerim kadar kazanıyor.”
“Öyle olsa bile…” diyerek karşı çıkmaya başladı Lau-
rcn.
Fakat Whitworth onu susturmak için elini kaldırdı.
“Bitirmeme izin ver. Küçük bir üretim şirketinin müdürü
için çalışmışsın. Küçük bir şirkette lıcrkcs kimin ne yaptı-
ğını vc neden yaptığını bilir. Ne yazık ki burası gibi büyük
anonim şirketlerinde, sadccc yüksek kademe yöneticiler
vc sekreterleri genel görünümün bilincindedir. Nc söyle-
meye çalıştığıma dair bir örnek verebilir miyim?”
Laurcn kafasını sallayınca Whitworth sözlerine devam
etti. “Radyo bölümümüzde muhasebeci olarak çalıştığını
vc senden ürettiğimiz her radyonun maliyetini inceleme-
ni istediğimizi varsayalım. Bunu ııcdcıı yaptığını bilmeden
raporu hazırlamak için haftalarını harcarsın. Nedeni radyo
bölümünü kapatmayı düşünüyor olmamız olabilir ya da
daha fazla radyo satabilmek için bir kampanya hazırlama-
yı planlıyor olabiliriz. Yapmayı planladığımız şeyleri bile-
mezsin… Nc müdürün nc de onun müdürü bilebilir. Bu
tür gizli bilgileri sadccc bölüm yöneticileri, genel müdür
yardımcıları ve…” Gülümseyerek cümlesini tamamladı:
“Vc onların sekreterleri bilebilir! Eğer burada sekreter ola-
rak işe başlarsan, şirketin genel görünümü hakkında iyi bir
fikir edinirsin vc böylece gelcccktcki kariyer hedeflerine
dair mantıklı bir karar verebilirsin.”
“Sizinki gibi bir şirkette sekreterlik yaparak kazanaca-
ğım parayı başka bir iş yaparak kazanabilir miyim?” diye
sordu Laurcn.v.^v.. .    IM.HUIIIUCII LIII1I1 Uir şeKliaC. İŞlCt-
mc diplomanı alana kadar olmaz.”
Laıırcn scssizcc içini çekti, başka şansı olmadığını bili-
yordu. Mümkün olduğunca çok para kazanmalıydı.
“Suratını asma,” dedi Philip. “İş o kadar da sıkıcı olma-
yacak. Kendi sekreterim gelecek planlarımızla ilgili olarak
yöneticilerimin birçoğundan daha fazla şey biliyor. Yöne-
tici sekreterleri her türlü son derece gizli bilgiden haber-
darlardır. Onlar…”
Sözünü yarıda kesip sersemlemiş bir şekilde Lauren’a
baktı, tekrar konuşmaya başladığında sesinde zafer dolu,
kurnaz bir hava vardı. “Yönetici sekreterleri her türlü
son derece gizli bilgiden haberdarlardır,” diye tekrarladı.
İnce yüz hatlarında tarif edilemez bir gülümseme belir-
mişti. “Bir sekreter!” diye fısıldadı. “Asla bir sekreterden
şüphelenmezler! Hatta onlara güvenlik soruşturması dahi
yapmazlar. Lauren…” Kahverengi gözleri topaz gibi ışıldı-
yordu. “Sana oldukça sıra dışı bir teklif sunmak üzereyim.
Lütfen söyleyeceklerimi tamamen dinlemeden karşı çık-
ma. Pekâlâ, kurumsal ya da endüstriyel casusluk hakkında
ne biliyorsun?”
Lauren tehlikeli bir uçurumun kenarında sallanıyor-
mıışçasına kendisini huzursuz hissediyordu. “İnsanların
bu yüzden hapse gönderildiğini ve bu konuyla ilgili hiçbir
şey yapmak istemediğimi bilecek kadar, Bay Whitworth.”
“Elbette, istemezsin,” dedi Philip yumuşak bir sesle.
“Lütfen bana Philip de… Ne de olsa biz akrabayız ve ben
sana isminle hitap ediyorum, Lauren.”
Lauren çekinerek kafasını salladı.
“Senden başka bir kurumu değil benim şirketimi gö-
zetlemeni istiyorum. Açıklamama izin ver. Geçtiğimiz yıl-

 

İlan ID: 42751964b9887c26

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.